Precyzja detalu

Wspiera nas technologia

  • Image Zawsze
    najwyższa jakość
  • Image Zawsze
    elastyczne podejście
  • Image Zawsze
    na czas

Certyfikat ISO 9001:2008 nr 208357-2016-AQ-POL-RvA nadany przez DNV BUSINESS ASSURANCE, data certyfikacji 26 października 2016r. Aktualnie panująca sytuacja wolnego rynku stworzyła duże możliwości powstawania i rozwoju przedsiębiorstw produkcyjno - handlowych i usługowych, ale jednocześnie nałożyła na przedsiębiorców nowe podwyższone wymagania pod względem jakości i konkurencyjności dostarczanych produktów i usług. Przedsiębiorstwo, które wdrożyło system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008 i potwierdziło certyfikatem skuteczność jego funkcjonowania, udowadnia klientom, że jest wiarygodne, działa w sposób zorganizowany, gwarantujący klientom powtarzalną, wysoką jakość wyrobów i usług.

Firma Sendex postawiła sobie za cel spełnienie i stałe utrzymywanie tych wymagań zaś najlepszą strategią pozwalającą na realizację tego zamierzenia jest wprowadzenie norm ISO, jako niezbędnego elementu funkcjonowania przedsiębiorstwa.

PFR - Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego udzieloną przez PFR S.A.

Sendex